KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Ukázky našich realizovaných staveb


Naše nejnovější realizace sledujte ZDE:

Na trati Vimperk-Lipka se instalovaly lávky a zábradlí z kompozitu

Při porovnání pracnosti v průběhu instalace a náročnosti na údržbu se pro zakrytí 130 metrů dlouhé lávky zvolilo řešení z mřížkových kompozitních roštů. Mřížkové rošty, díky své protiskluzové úpravě a vysoké odolnosti i v mrazech, jsou bezpečnější a bezúdržbové...

číst dále

Zátěžové žlaby MEA EN1000 se právě instalují v autoservisu v Olomouci

Pro odvodnění veškerých zpevněných ploch autoservisu Auto Hégr zvolil investor spolu s projektantem, na základě referencí, vysoce odolný systém MEA EN1000. Komplexní návrh ve spolupráci s odborným projekčním servisem MEA zaručí spolehlivou a dlouhodobou funkci celého systému. Nyní...

číst dále

Při dostavbě základní školy ve Zdicích se právě instalují betonové sklepní světlíky MEA Vector

Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova rozšiřuje stávající školní zařízení o nutné prostory. Prosvětlení a provzdušnění sklepních místností je  řešeno betonovými sklepními světlíky MEA Vector.  Vzhledem k vysoké hloubce se použily prvky hluboké 2 m  v různých šířkách...

číst dále

MEA realizuje retenční systém pro Sportovní a víceúčelové centrum v Praze Na Chobotě

Vzhledem k nevýhodným vsakovacím schopnostem půdy nebylo možné využít vsakování do půdy. Proto bylo nutné vytvořit podzemní retenční nádrž, která přívalové deště zadrží a které se postupně vypustí do městské kanalizace.  Přestože celková stavba je v mírném skluzu,...

číst dále

Kompozitní zábradlí a rošty na lávce u suché nádrže Jelení

Diskutabilní projekt suché nádrže Jelení, která doplňuje ostatní vodní díla v regionu, se možná časem naplní vodou. Z počátku má však sloužit jako rezerva v případě nadměrného množství vody. Obslužná lávka, která se nedávno dokončila, je vybavena kompozitním zábradlím...

číst dále

Mostní obrubníkové odvodnění MEA DECK na rekonstrukci Barrandovského mostu v Praze

Nyní probíhá rekontrukce pravé mostovky v délce 285 metrů a na ní termínově navazuje i levá půlka mostu v délce 238 metrů, tedy celkem 523 m. Odvodnění je řešeno průběžným obrubníkovým mostním odvodněním MEA DECK, do kterého je svedena voda z celé šířky vozovky a chodníku....

číst dále

Žlaby MEARIN PLUS 200 odvádějí dešťovou vodu z parkoviště v Písku

V nejnižším místě veřejného parkoviště v ulici Karla Čapka v Písku je právě instalován příčný žlab MEARIN PLUS 200 s litinovým roštem. Použití žlabu výrazně zjednodušilo spádování celé plochy a žlaby odvedou veškerou zachycenou dešťovou vodu přes systémovou vpusť...

číst dále

Téměř 500 bm obrubníkového odvodnění MEA KERB na průtahu v Domažlicích

Právě dokončovaná rekonstrukce vozovky na průtahu silnice I.třídy/22 je odvodněna obrubníkovým odvodněním MEA KERB. Nepříznivé spádové a podzemní podmínky, a také intenzivní provoz neumožňovaly bezproblémové použití klasických silničních vpustí. Proto zde byly navrženy...

číst dále

Monolitické žlaby MEA DM1500 pro odvodnění ploch v areálu v Holýšově

Při rozšíření výrobního závodu v Holýšově bylo třeba pro odvodnění zpěvněných ploch zvolit únosný system s dostatečnou hydraulickou kapacitou. Náročným požadavkům vyhověl celopolymerický monolitický žlab MEA DM1500, který je navržen pro odolnost na zatížení D400-F900...

číst dále

Použití kompozitích desek místo betonových panelů při výstavbě pěší lávky v Žilině

Při návrhu nové pěší lávky v Žilině se původně zvažovalo použití betonových panelů. Po zvážení všech možností se poté zvolilo řešení s kompozitními plnými kryty výšky 50 mm. Ušetřilo se tak na hmotnosti několik desítek tun a tento parametr se promítl také na efektivnějším...

číst dále

Odvodnění zpevněných ploch u sportovního centra Na Chobotě v Praze se realizuje žlaby MEA SV2000

Právě probíhá výstavba multifunkčního sportovního centra Na Chobotě, kde kromě sportovní haly nebo posilovny bude také bazén pro širší veřejnost. Zpěvněné plochy s parkovištěm a pro zásobování jsou odvodněny podélnými žlaby MEA SV2000 s litinovým roštem D400 kN. Podélný...

číst dále

Anglické dvorky MEA MULTINORM prosvětlí suterénní prostory BD Cikánka v Radotíně

Při právě probíhající nové výstavbě bytových domů, na místě bývalého zámečku v Radotíně Na Cíkánce, jsou instalovány anglické dvorky MEA MULTINORM. Přes 20 oken umístěných částečně pod úrovní terénu mají dostatečné světlo a větrání zajištěné pomocí sklepních...

číst dále

Výrobní areál v obci Čím kompletně odvodněn s žlaby MEA

Při stavbě areálu se řešilo odvodnění zpěvněných ploch, kde byl instalován systém MEARIN PLUS 150, a příjezdových cest s monolitickým žlabem DM2000. Žlaby usnaďňují spádování ploch, samotnou pokládku a také komfort při parkování. Veškerá dešťová voda byla nakonec svedena...

číst dále

Parkoviště v Plané před areálem Madeta odvodňují žlaby MEARIN Expert 200

Při právě probíhající rekontrukci parkoviště v Plané nad Lužnicí jsou instalovány žlaby Mearin Expert 200, které mají dostačnou kapacitu na odvod veškeré dešťové vody z plochy. Díky tělu z kompozitního materálu SMC mají tyto žlaby, společně s litinovým roštem, vysokou odolnost...

číst dále

Montáž anglických dvorků MEA Multinorm v Hořovicích

I přes zimní počasí probíhají stavební práce v plném proudu. Nyní se také instalují anglické dvorky MEA Multinorm na bytovém domě v Hořovicích. Anglické dvorky jsou včetně výškového nástavce, který umožňuje instalaci v různých výškách. Na jaře uvedeme na trh novou, zcela...

číst dále

Instalujeme retenční nádrž v průmyslovém areálu na Turnovsku

Při rozšíření průmyslového areálu v lokalitě Turnov-Vesecko právě instalujeme retenční galerii o objemu 215 m3. Galerie je sestavena z retenčních bloků o celkovém rozměru 10 x 22 x 1,0 m a vodotěsně uzavřená folií svařovanou na místě. Optimální výška galerie v poměru k...

číst dále

Parkovací žlaby MEA PG3000 nyní instalujeme v bytovém domě na Praze 15

Při výstavbě bytových domů "Javorová čtvrť" na Praze 15 jsou jejich součástí také 3 podzemní podlaží garáží. Pro zachycení úkapů z aut po dešti nebo z tajícího sněhu jsou parkovací plochy odvodněny nízkými odpařovacími žlaby PG 3000 s výškou 50 mm  a v patrech s omezenou...

číst dále

Nerezové žlaby MEA pro rozšíření a rekonstrukci plaveckého areálu v Prachaticích

Nerezové odvodnění MEA NEREZ se nyní instaluje při probíhající rekonstrukci plaveckého areálu v Prachaticích. Součástí rekonstrukce je také rozšíření areálu na aquapark a jedná se o největší investici v Prachaticích za posledních několik desítek let. Nerezové odvodnění...

číst dále

Před koncem roku se realizovalo odvodnění haly filtračním žlabem MEA CLEAN

Součástí čistícího procesu průmyslových vod v ocelářském provozu je také instalace filtračního žlabu MEA CLEAN. Součástí žlabu je substrát, který odbourává minerální látky, ale také substrát, který na sebe váže těžké kovy. Žlab tak zabraňuje znečištění podzemních...

číst dále

Zimní podmínky prověřily odolnost obrubníkového odvodnění MEA KERB

V obci Pila na pomezí Slavkovského lesa byly na podzim nainstalovány obrubníky MEA KERB, které odvádí dešťovou vodu z nedostatečně spádované vozovky. Systém MEA KERB z polymerického betonu byl pečlivě vybrán po dohodě s projektantem a konzultacích se stavební firmou. Ve vyšších...

číst dále

Rekonstrukce lávky s kompozitními plnými kryty MEA

Při nedávné rekonstrukci lávky v Liberci (LB073) byly na překrytí mostovky použité kompozitní plné kryty sendvičové (oboustranné) kontrukce. Lehká sendvičová konstrukce zajišťuje vysokou pevnost a odolnost při minimální váze. Pochozí vrstva je s protiskluzovou úpravou, která...

číst dále

Předchozí stránka / Další stránka (1/5)
Modul: Realizace - výpis všech